4 iunie 2012

SFINTELE MARTA ŞI MARIA, SURORILE LUI LAZĂR, cele ce ca două braţe au arătat fapta şi contemplarea aducătoare în sânurile mântuirii Stăpânului, tinzând mâinile la rugăciune să ne scoată pe noi din adâncul deşertăciunilor lumeşti.
Sfintelor Marta şi Maria, cele ce pentru dragostea lui Hristos aţi lepădat toată îndulcirea lumii şi v-aţi făcut mirese vrednice Cuvântului vieţii, rugaţi-vă să ne curăţim şi noi haina sufletului la izvorul gândurilor pocăinţei.TROPAR

Fapta şi rugăciunea s-au împreunat întru voi, feme fericitei,
Căci într-un gând v-aţi înălţat către Hristos în cugetări smerite,
Împreună cu dreptul Lazăr cereţi odihna nepătimirii sufletelor noastre,
Şi minţile noastre le împodobiţi cu îngereasca cunună a gândurilor luminoase.

Niciun comentariu:

Trimiteţi un comentariu